Dødsbobehandling

Vi vil alle på et tidspunkt blive konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemstillinger, der opstår, når nogen går bort.

I de fleste tilfælde er professionel bistand fra en advokat hensigtsmæssig i forbindelse med skifte af dødsboer, herunder ved stillingtagen til boets behandlingsmåde.

Vi yder professionel bistand og rådgivning i forbindelse med alle aspekter af bobehandlingen