Lejesager

Vi har altid haft en stærk side i behandling af sager om lejeret.

Det gælder både førelse af retssager og forhandlinger for enten udlejer eller lejer, herunder udarbejdelse af lejekontrakt.

Lovgivningen og fortolkningen heraf har stedse været svært tilgængelig, hvilket har understreget behovet for erfaren sagkyndig bistand.

Vores viden og erfaring udbygges løbende, så det er muligt at yde en kvalificeret rådgivning på et område, hvor fejltagelser kan være dyre.