Selskabsret

Vi rådgiver om start af virksomhed, herunder bl.a. rådgivning om selskabsform.

Vi har mulighed for fra time til time at stifte et selskab via on-line forbindelse til Erhvervs-og Selskabsstyrelsen.

Ved selskaber med flere partnere eller interessentskaber udfærdiges de nødvendige aftaler om indbyrdes forhold, som styrer partnerskabet.

Under den løbende, daglige ledelse af en virksomhed opstår der fra tid til anden spørgsmål indenfor ansættelsesret, kontraktsret, køberet, vedtægtsændringer m.v., som vi har erfaring i at yde en kvalificeret rådgivning om.

Vort salær ved sådanne arbejder vil være afhængig af omfanget og tidsforbruget, men en omtrentlig pris kan altid oplyses.